Archive

Dös Weeke em Solig (22/38)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (22/38)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 17. bis zum 23. September 2022. (Autorin: Judith Schreiber; Sprecherin: Judith Schreiber).

 • Em Balkeser Kotten gött et noh dem Huhwater emmer noch völl Molästen
 • En der Kolfert gof et büsen Verstell durch en Boustell met Ampel
 • De NRW Wiertschaftsminesteren loffden de Bergeschen Ongernehmer

Dös Weeke em Solig (22/37)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (22/37)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 9. bis zum 16. September 2022. (Autorin: Judith Schreiber; Sprecherin: Judith Schreiber).

 • Der Baas vam Fördervereïn Itterdall hatt met mieh Besüökern em Freïbad gerechnet.
 • Op dem Zöppkesmaart wor dös Johr nit alltuo völl los
 • Der Kaufhof-on der P&C-Bou werden iersch 2023 affgeriëten

Dös Weeke em Solig (22/36)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (22/36)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 03. bis zum 09. September 2022. (Autorin: Judith Schreiber; Sprecherinnen: Judith Schreiber, Brunhild Triesch).

 • An der Hasencleverstroote en Ongerburg hät de Caritas für Kenger nen Zirkuswagen gebout.
 • De Soliger Berufsfürwehr freut sech üöwer ehr 75-jöhreges Bestonn.
 • Onger dem Mott: „Friëden, Fröngkschaft on Fairness“, gof et dös Reïs em Wauler Stadtpark dat Fest „Lewen bruckt Völlfault“. 

Dös Weeke em Solig (22/35)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (22/35)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 27. August bis zum 02. September 2022. (Autorin: Judith Schreiber; Sprecherinnen: Judith Schreiber, Brunhild Triesch).

 • Weïl et ter Tiet su wenneg udder gar nit reent, sall men Water sparen
 • En den Cliemesgalerien blitt die Diëpgaraasch noch en etleche Weeken tuo
 • Tem 40. Mol gött et am Weekeneng dat Flugplaazenfest en Wiescheïd

Dös Weeke em Solig (22/34)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (22/34)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 19. bis zum 26. August 2022. (Autorin: Brunhild Triesch; Sprecherinnen: Judith Schreiber, Brunhild Triesch).

Dös Weeke em Solig (22/33)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (22/33)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 8. bis zum 19. August 2022. (Autorin: Brunhild Triesch; Sprecherinnen: Judith Schreiber, Brunhild Triesch).

 • De Wauler Kirke sall nit mieh su döckes em hellen Leïht strohlen.
 • En Opderhüh es de Ampel an der Krützung Gillicher Stroote kaputt on kann nit mieh repariert werden. 
 • Et gött nit genog Kengergärdes. Ter Tiet waarden 750 Kenger op en Plaaze.

Dös Weeke em Solig (22/32)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (22/32)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 6. bis zum 12. August 2022. (Autorin: Brunhild Triesch; Sprecherinnen: Judith Schreiber, Brunhild Triesch).

 • Guot besouht wor dat Konzert van Jan Delay beïm ihemolegen Flora-Frey Hus op der Prenzenstroote
 • En der Stadtbüökereï biëden se ouch en dösem Johr den I-Dötzkern nen Büökereïutwies für lau aan
 • Om aulen Rasspe Gelände geïht et vüraan. Se hant mem Ömbou van der Liehrwerkstatt agefangen

Dös Weeke em Solig (22/31)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (22/31)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 30. Juli bis zum 5. August 2022. (Autorin: Judith Schreiber; Sprecherinnen: Judith Schreiber, Brunhild Triesch.)

Dös Weeke em Solig (22/30)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (22/30)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 16. bis zum 29. Juli 2022. (Autorin: Judith Schreiber; Sprecherinnen: Judith Schreiber, Brunhild Triesch.)

 • De Stadt Solig well vleïhts de Iishall teröck geilen
 • Bürgerinitiative, Klimaschötzer on Awohner hant jet dergeen, datt am Wierschberg en Arena für 8000 Besüöker gebout werden sall.
 • An den Soterschdagen, 30. Julli on 6. August, werden an der Graf-Wilhelm-Plaaze die ruden Striepen weg gemackt.

Dös Weeke em Solig (22/29)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (22/29)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 16. bis zum 22. Juli 2022. (Autorin: Judith Schreiber; Sprecherinnen: Judith Schreiber, Brunhild Triesch.)

 • En Medde on Ohlegs hät et em verliëden Johr de meïsten Ofäll gegewen. Besongersch an der Krützengk Schlagboum
 • 2024 sall die Wopperinsel en Ongerburg ömgebout werden.
 • De Hotelbedriewer em Städtedreïeck sind tefriëden met den Besüökertahlen