Schlagwort-Archive: Waul

im Hochdeutschen: Wald. Stadtteil von Solingen, der an die Stadt Haan angrenzt.

Nachrichten in Solinger Platt

Solinger Platt Nachrichten – Dös Weeke em Solig (24/19)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Solinger Platt Nachrichten - Dös Weeke em Solig (24/19)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken de Hangkgeschmedden in Solinger Platt auf die Nachrichten vom 02. Mai bis zum 09. Mai 2024 zurück. (Autorin und Sprecherin: Brunhild Triesch).

In diesen Nachrichten in Solinger Platt geht es u.a. um diese Themen:

– Vam 24. bes 26. Mai fengt em Ohlegs et Dürpelfest statt. All sind se fruh, datt de Bouarbeiden op der Düsseldorper Stroote bes dohen praat sind. An 6 Plaazen gött et Musik.

– Em Persunalwohnheïm vam Klinikum an der Herberger Stroote sall en Kengerbetröüengk für Metarbeïderdötzker entstonn. Ouch en nöü Kita wierd van der Stadt om Gelände gebout. Se hopen, bes 2025.

– De Lütt stongen Schlang, öm ehr Kenger für den Firjenspass em Suomer aantemeilen. Vanaff 8. Julli sind de gruten Firjen on et werden noch Ihrenamtler gesouht, die metmaken wellen.

Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Dös Weeke em Solig (23/49)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (23/49)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken wir auf  die Nachrichten vom 1. Dezember bis zum 8. Dezember 2023 zurück. (Autorin: Brunhild Triesch; Sprecher: Judith Schreiber und Brunhild Triesch).

Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Dös Weeke em Solig (23/40)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (23/40)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken wir auf  die Nachrichten vom 29. September bis zum 5. Oktober 2023 zurück. (Autorin: Judith Schreiber; Sprecherin: Judith Schreiber).

Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Dös Weeke em Solig (22/44)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (22/44)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom  29. Oktober bis zum 4. November 2022. (Autorin: Judith Schreiber; Sprecherin: Judith Schreiber, Brunhild Triesch).

 • Seït 1999 hant wer tem ierschten Mol mieh äs 164.000 Ewohner em Solig
 • Die Schranke am Möngstner Bröggenpark wierd emmer wiëder kaputt gemackt
 • Aff 6. November gött et wiëder Märtetüög en Hühsched, Waul, Grewert on Burg
Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Dös Weeke em Solig (22/41)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (22/41)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 8. bis zum 14. Oktober 2022. (Autorin: Judith Schreiber; Sprecherin: Judith Schreiber, Brunhild Triesch).

 • Für die Lütt, die met der S 7 fahren wellen, gött et wiëder Verstell
 • Rongk 200.000 € well der EC Bergesch Langk op on beï brengen, dometten de Iishall wiëder en Fazunn braiht wierd
 • De Grossmann-Bou an der Wittkuller-Stroote en Waul sall en Denkmol werden
Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Dös Weeke em Solig (22/36)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (22/36)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 03. bis zum 09. September 2022. (Autorin: Judith Schreiber; Sprecherinnen: Judith Schreiber, Brunhild Triesch).

 • An der Hasencleverstroote en Ongerburg hät de Caritas für Kenger nen Zirkuswagen gebout.
 • De Soliger Berufsfürwehr freut sech üöwer ehr 75-jöhreges Bestonn.
 • Onger dem Mott: „Friëden, Fröngkschaft on Fairness“, gof et dös Reïs em Wauler Stadtpark dat Fest „Lewen bruckt Völlfault“. 
Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Dös Weeke em Solig (21/44)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/44)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 29. Oktober bis zum 04. November 2021. (Autorinnen: Brunhild Triesch, Sprecherinnen: Brunhild Triesch/Judith Schreiber).

 • Em Stadtrot hant se beschloten, datt am 5. Dezember en Waul en Chreßdahsdorp opgebout werden darf. Ouch nen verkoupsopenen Sonndag am 2. Advent es derbeï.

 • Am Dreïeck muoß nen Busfahrer wegen nem Fuotgänger su doll bremsen, datt em Bus 3 Persunen ömfiëlen. Se sind all üöwer 80 Johr ault on muoßen en et Klinikum braiht werden.

 • Bes Dezember kriegen de Stadtwerke 8 nöü korte Batterie-Obusse. Se sallen vür allen Dengen van Vuhwenkel bes Ongerburg fahren on op engeren Strooten.