Nöüegkeïten op Soliger Platt - Nachrichten in Solinger Platt

Dös Weeke em Solig (21/40)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/40)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 01.Oktober bis zum 07. Oktober2021.(Autorin: Judith Schreiber, Sprecherinnen: Brunhild Triesch/Judith Schreiber).

  • Etleche Kritekaster vam Schaberich hant jet geen den sugnüömden „Skywalk“, de en de Möngstner Bröck kuomen sall. Et wierd en bang öm`t Herte, wenn dann en Masse Lütt do eröm loupen on de Natur lieden mott.

  • Et Restaurant on Hotel Wipperaue steïht vür nem Verkoup. De Eïgendömer hatten dat schön (fazünnleche) Hus su nett tereihts gemackt, äwwer dat Huhwater hät aleg völl terstürt.

  • De Vereïn „Wir en der Hasseldell“, sorgt mem Soliger Sportbong on demSportvereïn „Max Camp“ derfür, datt de Kenger en den Herfstferien op der Bolzplaaze Sport maken können. De Bergesche Krankenkasse deït Geild met dobeï.

Schreibe einen Kommentar