Schlagwort-Archive: Waul

im Hochdeutschen: Wald. Stadtteil von Solingen, der an die Stadt Haan angrenzt.

Nöüegkeïten op Soliger Platt

Dös Weeke em Solig (23/40)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (23/40)
/

In dieser Folge „Dös Weeke em Solig“ blicken wir auf  die Nachrichten vom 29. September bis zum 5. Oktober 2023 zurück. (Autorin: Judith Schreiber; Sprecherin: Judith Schreiber).

Nöüegkeïten op Soliger Platt

Dös Weeke em Solig (22/44)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (22/44)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom  29. Oktober bis zum 4. November 2022. (Autorin: Judith Schreiber; Sprecherin: Judith Schreiber, Brunhild Triesch).

 • Seït 1999 hant wer tem ierschten Mol mieh äs 164.000 Ewohner em Solig
 • Die Schranke am Möngstner Bröggenpark wierd emmer wiëder kaputt gemackt
 • Aff 6. November gött et wiëder Märtetüög en Hühsched, Waul, Grewert on Burg
Nöüegkeïten op Soliger Platt

Dös Weeke em Solig (22/41)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (22/41)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 8. bis zum 14. Oktober 2022. (Autorin: Judith Schreiber; Sprecherin: Judith Schreiber, Brunhild Triesch).

 • Für die Lütt, die met der S 7 fahren wellen, gött et wiëder Verstell
 • Rongk 200.000 € well der EC Bergesch Langk op on beï brengen, dometten de Iishall wiëder en Fazunn braiht wierd
 • De Grossmann-Bou an der Wittkuller-Stroote en Waul sall en Denkmol werden
Nöüegkeïten op Soliger Platt

Dös Weeke em Solig (22/36)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (22/36)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 03. bis zum 09. September 2022. (Autorin: Judith Schreiber; Sprecherinnen: Judith Schreiber, Brunhild Triesch).

 • An der Hasencleverstroote en Ongerburg hät de Caritas für Kenger nen Zirkuswagen gebout.
 • De Soliger Berufsfürwehr freut sech üöwer ehr 75-jöhreges Bestonn.
 • Onger dem Mott: „Friëden, Fröngkschaft on Fairness“, gof et dös Reïs em Wauler Stadtpark dat Fest „Lewen bruckt Völlfault“. 
Nöüegkeïten op Soliger Platt

Dös Weeke em Solig (21/44)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/44)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 29. Oktober bis zum 04. November 2021. (Autorinnen: Brunhild Triesch, Sprecherinnen: Brunhild Triesch/Judith Schreiber).

 • Em Stadtrot hant se beschloten, datt am 5. Dezember en Waul en Chreßdahsdorp opgebout werden darf. Ouch nen verkoupsopenen Sonndag am 2. Advent es derbeï.

 • Am Dreïeck muoß nen Busfahrer wegen nem Fuotgänger su doll bremsen, datt em Bus 3 Persunen ömfiëlen. Se sind all üöwer 80 Johr ault on muoßen en et Klinikum braiht werden.

 • Bes Dezember kriegen de Stadtwerke 8 nöü korte Batterie-Obusse. Se sallen vür allen Dengen van Vuhwenkel bes Ongerburg fahren on op engeren Strooten.