Schlagwort-Archive: Ongerburg

Dös Weeke em Solig (21/44)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/44)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 29. Oktober bis zum 04. November 2021. (Autorinnen: Brunhild Triesch, Sprecherinnen: Brunhild Triesch/Judith Schreiber).

  • Em Stadtrot hant se beschloten, datt am 5. Dezember en Waul en Chreßdahsdorp opgebout werden darf. Ouch nen verkoupsopenen Sonndag am 2. Advent es derbeï.

  • Am Dreïeck muoß nen Busfahrer wegen nem Fuotgänger su doll bremsen, datt em Bus 3 Persunen ömfiëlen. Se sind all üöwer 80 Johr ault on muoßen en et Klinikum braiht werden.

  • Bes Dezember kriegen de Stadtwerke 8 nöü korte Batterie-Obusse. Se sallen vür allen Dengen van Vuhwenkel bes Ongerburg fahren on op engeren Strooten.

Dös Weeke em Solig (21/34)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/34)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 21. bis zum 27. August 2021. (Autorin: Judith Schreiber, Sprecherinnen: Judith Schreiber/Brunhild Triesch)

  • 1.520 i-Dötzker sind verliëden Weeke en 20 Soliger Grongkschulen egeschult worden
  • Engs dös Johres geïht der Planungsdezernent Hartmut Hoferichter en den Rouhestangk
  • Noh dem Huhwater es em Kengergaarden en Ongerburg nen Milliunenschaden entstangen