Archive

Dös Weeke em Solig (21/40)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/40)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 01.Oktober bis zum 07. Oktober2021.(Autorin: Judith Schreiber, Sprecherinnen: Brunhild Triesch/Judith Schreiber).

 • Etleche Kritekaster vam Schaberich hant jet geen den sugnüömden „Skywalk“, de en de Möngstner Bröck kuomen sall. Et wierd en bang öm`t Herte, wenn dann en Masse Lütt do eröm loupen on de Natur lieden mott.

 • Et Restaurant on Hotel Wipperaue steïht vür nem Verkoup. De Eïgendömer hatten dat schön (fazünnleche) Hus su nett tereihts gemackt, äwwer dat Huhwater hät aleg völl terstürt.

 • De Vereïn „Wir en der Hasseldell“, sorgt mem Soliger Sportbong on demSportvereïn „Max Camp“ derfür, datt de Kenger en den Herfstferien op der Bolzplaaze Sport maken können. De Bergesche Krankenkasse deït Geild met dobeï.

Dös Weeke em Solig (21/39)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/39)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 25. September bis zum 30. September 2021.(Autorin: Brunhild Triesch, Sprecherinnen: Brunhild Triesch/Judith Schreiber).

 • Wer sech für en leweswerte Tukonft esett, kann für den Agenda Pries vürgeschlagen werden. Van der Stadt kritt de Gewenner dann 1500 € on van den Wiertschaftsjunioren werden 500€ utgelofft.

 • Vanaff 2. Oktober maken de Hallenbäder wiëder regulär open. Men mott äwwer de 3 G Regeln beachten. Ouch et Schulschwemmen nömmt wiëder Fahrt op.

 • 40 Johr es Bettina Hahmann alt evangelsche Gemeïndesöster te Waul. Emmer hät se sech für Menschen egesatt, die am Rang der Gesellschaft lewen. Ehr mackt Sorgen, datt de Kirke nit mieh genog Geild für Hölpe hät.

Dös Weeke em Solig (21/38)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/38)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 18. September bis zum 24. September 2021.(Autorin: Brunhild Triesch, Sprecherinnen: Brunhild Triesch/Judith Schreiber).

 • Em Schlüötellager vam Industriemuseum koun men schön Musik hüören. De Kenger van der Musikschulen on ouch Dozentennen woren fruh, noch ens wiëder vür Publikum spiëlen te können.
 • De Busch Steftung Seniorenhölpe ongerstötzt met 10 000€ de Dagespflege Burger Hoff. Beïm Huhwater wor do völl tem Trur gegangen.
 • Am Buscher Feil werden nöü Leïtengen verleiht. Drömswellen sind de Hoffschaften Külf on Rathlangk döckes nit mem Füpper aantefahren. Dat sall bes Dezember duren.

Dös Weeke em Solig (21/37)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/37)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 11. September bis zum 17. September 2021.(Autorin: Judith Schreiber, Sprecherinnen: Brunhild Triesch/Judith Schreiber).

 • Et Grewerder Rothus, hütt Koustmuseum on Zentrum für verfolgde Köüste, mott saniert werden
 • Der Verkiehrsverbongk Rhinn-Ruhr (VRR) hät Geïld praat liëgen, dometten et Engs 2022 nen Direkttog noh Düsseldorp gött
 • Der Naturschotzbeïrot süht noch Hengernesse beïm sugenüömden „Skywalk“, de durch de Möngstner Bröck gonn sall.

Dös Weeke em Solig (21/36)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/36)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 03. September bis zum 10. September 2021.(Autorin: Judith Schreiber, Sprecherinnen: Brunhild Triesch/Judith Schreiber).

Dös Weeke em Solig (21/35)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/35)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 28. August bis zum 03. September 2021.(Autorin: Brunhild Triesch, Sprecherinnen: Judith Schreiber/Brunhild Triesch).

 • Bes 2028 wellen se den Botanschen Garden wiëder op Vürdermann brengen
 • Et werden wiëder Bluotspender gesouht
 • 24 jong Polzeïbeamte sind noh ehrer Utbeldung noh Solig kuomen

 

Dös Weeke em Solig (21/34)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/34)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 21. bis zum 27. August 2021. (Autorin: Judith Schreiber, Sprecherinnen: Judith Schreiber/Brunhild Triesch)

 • 1.520 i-Dötzker sind verliëden Weeke en 20 Soliger Grongkschulen egeschult worden
 • Engs dös Johres geïht der Planungsdezernent Hartmut Hoferichter en den Rouhestangk
 • Noh dem Huhwater es em Kengergaarden en Ongerburg nen Milliunenschaden entstangen

Dös Weeke em Solig (21/33)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/33)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 14. bis zum 20. August 2021. (Autorin: Brunhild Triesch, Sprecherinnen: Judith Schreiber/Brunhild Triesch).

Dös Weeke em Solig (21/32)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/32)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 7. bis zum 13. August 2021. (Autorin: Brunhild Triesch, Sprecherinnen: Judith Schreiber/Brunhild Triesch).

Dös Weeke em Solig (21/31)

Nöüegkeïten op Soliger Platt
Nöüegkeïten op Soliger Platt
Dös Weeke em Solig (21/31)
/

Der Nachrichten-Rückblick auf die Zeit vom 31.Juli bis zum 06. August 2021. (Autorin: Brunhild Triesch, Sprecherinnen: Brunhild Triesch/Judith Schreiber)

 • Dat Musikfestival Echt.Scharf.Zöppi.

 • 3,9 Milliunen Euro ut dem Städtebouförderprogramm

 • De ierschten Kletterer sind op den sugenüömden „Bröggensteïg“ en Möngsten geklommen.